AutoKlima Express

AutoKlima Express

zkouška těsnosti dusíkem

Poskytujeme až 3 měsíční záruku

Důkladná kontrola těsnosti klimatizace dusíkem je důležitým krokem k zajištění optimálního a efektivního provozu vašeho automobilového klimatizačního systému. Tento postup umožňuje identifikovat jakékoliv úniky nebo nedostatky v těsnosti v klimatizačním systému, které mohou vést ke ztrátě chladiva a snížení účinnosti klimatizace.

Proč je důležité provádět kontrolu těsnosti dusíkem?

Kontrola těsnosti klimatizace je důležitá z několika důvodů:

Účinnost: Úniky nebo nedostatky mohou vést ke ztrátě chladiva, čímž se snižuje účinnost klimatizačního systému a může negativně ovlivnit regulaci teploty uvnitř vozu.

Bezpečnost: Nedostatky v těsnosti mohou být nebezpečné, zejména pokud dojde k úniku chladiva do vnitřku vozidla. To může způsobit nejen nepříjemnosti, ale také riziko pro zdraví nebo dokonce bezpečnost.

Životnost: Udržovaný a těsně fungující klimatizační systém má větší šanci na dlouhodobou bezproblémovou funkci bez nutnosti oprav.

Průběh postupu

Kontrola těsnosti dusíkem se provádí pomocí speciálního zařízení, které pomáhá identifikovat i malé úniky nebo nedostatky v systému. Postup zahrnuje následující kroky:

Příprava systému: Klimatizační systém vozu je připraven k provedení kontroly těsnosti. To může zahrnovat vypuštění chladiva ze systému a další přípravné kroky.

Naplňování dusíkem: Do klimatizačního systému je vstříknut dusík, který vytváří vysoký tlak v systému během kontroly těsnosti. Dusík je bezpečný a neškodný plyn, což ho činí ideální pro kontrolu těsnosti.

Měření tlaku: Po vstřikování dusíku do systému se měří tlak v systému. To umožňuje zjistit, zda jsou v systému úniky nebo nedostatky, protože tlak dusíku by měl zůstat stabilní.

Hledání úniků: Pokud měření ukáže pokles tlaku, naznačuje to možné úniky nebo nedostatky v systému. Poté se provádí další kontrolní kroky k určení místa úniku.

Oprava a doplnění: Pokud jsou zjištěny úniky nebo nedostatky, provádí se oprava a systém je opět naplněn chladivem.

Záruka

Po kontrole těsnosti dusíkem je poskytována až 3měsíční záruka, která má zajistit důvěru klientů ve poskytnutou službu. To znamená, že pokud by se po kontrole opět projevily problémy s těsností, budou bezplatně opraveny.

Důvěřujte našim odborníkům

Jsme tu, abychom zajistili správný a efektivní provoz vašeho automobilového klimatizačního systému.